Citaat van de week: I am not young enough to know everything (Oscar Wilde)
Hieronder staan recensies die Maarten Doorman schreef voor o.a. NRC Handelsblad, de Volkskrant, Trouw, de Groene en Vrij Nederland. Het aantal recensies zal de komende tijd geleidelijk worden uitgebreid.
Poëzie
Novalis: achter klapperende ramen giert de wind.
Na een paar honderd jaar is dan toch Heinrich von Ofterdingen (1802) in het Nederlands vertaald, met als titel De blauwe bloem. Helemaal onbegrijpelijk is het niet, dat een tot voor kort zo nuchter land als het onze een tijdje
Lees meer ...
Gottfried Benn. Drink je zat in je vaas, kleine aster
Statische gedichten verscheen in 1948 en dat is niet zonder betekenis. De dichter heulde eerst met de nazis, die de 'geile smeerlap' al gauw verboden, waarna Benn zich bitter en verward uit het literaire leven terugtrok en als arts bij de Wehrmacht...
Lees meer ...
Judith Herzbergs Bijvangst: gedichten
Haar gedichten zijn zo alledaags, haar woorden zo gewoon, haar taal zo zeer gebruiksvoorwerp en zonder allure, dat niet goed valt te snappen dat het aankomt. Judith Herzberg bedient zich weliswaar van rijm, vooral van binnenrijm en klankrijm, ze schuwt de
Lees meer ...
Byrons Child Harold vertaald. Vrolijkheid met de dood voor ogen.
Byrons drank- en drugsgebruik en bizarre uitdossingen, zijn populariteit onder vrouwen en de breed uitgemeten schandalen maakten de androgyne dichter tot een cultfiguur en tot een voorloper van laat-twintigste-eeuwse helden als David Bowie, Prince, Madonn
Lees meer ...
Fritzi Harmsen van Beek. Overrompelend nauwkeurige slordigheid.
Waarin schuilt de nog altijd onverminderde kracht van deze wonderlijke poezie? In razend tempo worden huiselijk gemompel, lyrische ontboezemingen, bijbelse taal, heftig tieren, verward gefluister en gezeur, woordspelingen, larmoyante sentime
Lees meer ...
Vasalis: alleen het ogenblik is oud. De oude kustlijn; Parken en Woestijnen, De vogel Phoenix, Vergezichten en gezichten.
Er kleeft iets merkwaardigs aan klassieke poezie. Sommige regels zijn zo bekend dat ze tot op de draad versleten lijken. 'Egidius waer bestu bleven' dreigt een regel te worden als 'Wilhelmus van Nassouwe'; 'Lees maar, er staat niet wat er staat' krijgt
Lees meer ...
Tom Lanoye: De piste uit
Frivoliteit en amusement, klatergoud en lawaai, een prettig aandoende afkeer van diepzinnige pretentie en flinke variatie in uitstalling en presentatie.
Lees meer ...
Jules Deelder: banaal en verheven
De Bijbel is een heel goed boek, aldus de openingsregel van Jules Deelders nieuwe bundel. Dat is waar, hoewel ik moet bekennen dat ik de eerste keer al in Deuteronomium bleef steken. Soms moet je even doorbijten
Lees meer ...
Bernlefs noodlot heeft een vreemde wil.
De vreemde wil van het noodlot is even onontkoombaar als onvoorspelbaar, hoezeer we de wildgroei ook proberen te beperken: Niemand / ziet iets aankomen, dat is ons geluk, dicht Bernlef.
Lees meer ...
Eddy van Vliet. Beklemd in de geschiedenis der vaderen.
Na de oorlog blijkt de teruggekeerde vader een schuinsmarcheerder, die zijn heil uiteindelijk bij een ander zoekt: 'Een onverzettelijke demon deed je paren / tot je van een barmeid de bruidegom werd.'
Lees meer ...
Maria van Daalens Hotel
Van Daalens poezie is ernstig en hoog gegrepen, een gooi naar de Kern van het Bestaan met metafysische allure. Er spreekt fascinatie uit met het sterflijke, al te sterflijke lichaam
Lees meer ...
Ellen Warmond: radeloos zonder rede
De poezie uit Ellen Warmonds bundel Kaalslag doet mij herhaaldelijk denken aan het literaire existentialisme van mijn leraar Frans. Het is angst en eenzaamheid troef
Lees meer ...
Rogi Wieg: Tederheid als enige metgezel
De poezie van Rogi Wieg is een mengsel van pedanterie, slordigheid en buitensporige belangstelling voor het eigen ik. En toch
Lees meer ...
Armando. Het voorhoofd vol wanhoop. (De naam in een kamer. Een gedicht)
Alles is kort bij Armando. Zijn verhalen, zijn boeken, zijn gedichten, zijn zinnen, zijn woorden, zijn hoofdstukken. Onverwachte wendingen. Altijd klaar voor de klap. Uitdelen en incasseren gaan razendsnel in elkaar over. In De naam in een kamer,
Lees meer ...
Nachoem Wijnberg. Staren naar een dobber
Er zijn weinig Nederlandse gedichten die zo uit de lucht komen vallen als de gedichten van Nachoem Wijnberg. Contextloos zijn ze, nauwelijks onder een noemer te vangen, tot poezie gestolde asielzoekers die hun afkomst vergeten zijn en nergens een verblij
Lees meer ...
Hugo Claus: Oprecht rechtop klaargestoomd
De dood leidt tot beschouwelijkheid, de liefde tot doen. Vandaar dat veel poezie zich tussen de polen van sombere bespiegeling en lyrische vitaliteit beweegt. De gedichten van Hugo Claus zijn daar een goed voorbeeld van. Alleen de titel a
Lees meer ...
Eva Gerlach: de schrik huist in de kamer. De vroege poezie.
Waarover gaan de gedichten van Eva Gerlach? Over teneer gedrukt worden en weer opfladderen - voorzover poezie tenminste ergens over gaat, en niet gewoon iets is
Lees meer ...
Joke van Leeuwen: onbestemd aan de douane
Het heeft iets overrompelends om een poeziebundel te beginnen met een gedicht dat Aankomsthal heet. Daarmee maak je in 1 klap een vliegveld van je hele bundel, met alle associaties die dat bij je oproept. Op een vliegveld ligt de hele wereld aan je
Lees meer ...
Van vervreemding naar ontheemding
Van Marissings poezie wilde uitleggen dat een rijk man uit de aangeboden stoelen de grootste fauteuil kiest, zonder tijd te verliezen met komplimenten en dat een winkelmeisje altijd opgewekt moet kijken en de klanten toelachen.
Lees meer ...
Lachen is taboe. Platonische gedichten van Cees Nooteboom
Aan een of ander concrete tafel is van alles te zien, er is veel aan gebeurd, gezegd, gedacht, gegeten - en anders zal het nog gebeuren. De tafel, als platoons Idee, is kleurloos en voor poezie van weinig belang.
Lees meer ...
De mond is een waaigat
De poezie van Esther Jansma beweegt zich tussen twee polen. Aan de ene kant vind je familie-omstandigheden, met daarin centraal de nauwelijks te bevatten dood van een jong kind. Hier staan ook gedichten die soms doen denken aan Eva Gerlach: in sterke bee
Lees meer ...
Leonard Nolens: gebaarmoeder in de boshut
In Honing en as is Leonard Nolens eerder speler dan croupier. Zijn verzen zijn met zorg gerangschikt. De eerste afdeling van de zojuist verschenen bundel heet Dagblind. Er staan gedichten in vol zon, jeugd en licht.
Lees meer ...
Anton Korteweg. Bloesems van ironie
Toon: Berustend melancholiek. Onderwerp: Een man wordt ouder. Boodschap: Keep smiling - dan valt het mee. Aldus zou je in enkele woorden de poezie van Korteweg kunnen kenschetsen, de dichtende directeur van
Lees meer ...
Wim Brands. De voerman is zijn eigen dief.
Toon me wat uw afval is en ik zeg u wie u bent, zo klinkt het in Wim Brands nieuwe dichtbundel. In Hoger dan de dakgoot duiken voortdurend sporen op van het geleefde leven. Niet alleen als vuilnis
Lees meer ...
Judith Herbergs verraderlijk alledaagse poezie
De toegankelijkheid van Herzbergs poezie doet je bijna vergeten hoe geraffineerd haar taalgebruik is. Schrijf maar eens een gedicht over iemand die kanker krijgt (of iets anders). Dan moet je wel van bijzonder goeden huize zijn om er niet een larmoyant
Lees meer ...
Hans Verhagens Triomfantelijke wandelingen. Gedichten '96-'00
Het meest uitgesproken prototype van de poezie uit de jaren zestig is Hans Verhagen. Hij is zowel een vertegenwoordiger van het dan opkomende neorealisme, als ook de hippe dichter die in de nieuwe gestalte van de poete maudit gaandeweg de teloorgang va
Lees meer ...
Herman de Coninck: Vroeger duurt het langst
Herman de Coninck schrijft zo goed over poezie dat je wel eens vergeet dat hij zelf een groot dichter is. Zou dat de reden zijn waarom de kritiek in Nederland hem slechts mondjesmaat bespreekt? Toch heeft De Coninck veel lezer
Lees meer ...
Christine D'haen: koppig allegaartje
Poezie moet verleiden, met klank, met een beeld of wat dan ook en de gedichten van D'haen zijn bepaald niet altijd even verlokkelijk. Toch staan er in Merencolie gedichten die tot herlezen uitnodigen
Lees meer ...
Hugo Claus: schrijven als een schilderbeest.
De poezie van Hugo Claus maakt je soms radeloos.... Bespreking van drie bundels van Claus bij zijn 75e verjaardag: Wreed geluk; Oktober '43; Het huis van de liefde
Lees meer ...
Bernlef. Slechte altsax aan de Seine. Gedichten
Bernlef is een meester in de verdwijnkunst en beheerst het grensgebied tussen aanwezig en afwezig in veel varianten. Een van de bekendste is die van de haperende, vervormende en vooral wegvallende herinnering ...
Lees meer ...
Anna Enquist en de kitsch van een traan
Enquist maakt veel gebruik van grote woorden, vooral om diepe emoties op te roepen: angst, radeloosheid, pijn, totaal verzet, etc
Lees meer ...
Elly de Waards verbluffend eendimensionale poezie: Van cadmium lekken de bossen
k wil de naieviteit van de dichtkunst niet bespotten, die vereist moed. Dat geldt evenzeer voor Elly de Waard, die (wat je verder ook van dit werk vindt) niet bang is onderuit te gaan.
Lees meer ...
Ilja Leonard Pfeijffer overtuigt met liederrijk en jongensachtig debuut
Van de vierkante man, het poeziedebuut van Ilja Leonard Pfeijffer, heeft iets van een maandagochtendsandwich. Een maandagochtendsandwich bestaat uit oud brood van zaterdag maar heeft als beleg het beste van wat uit het weekeind overbleef
Lees meer ...
Komrij: tot gas zult gij wederkeren
Komrij is de grootste pleitbezorger van de Nederlandse poezie, met zijn onvermoeibaar bloemlezen en zijn geengageerde commentaar. Jarenlang leek de dichter Komrij echter de nar van de Nederlandse verskunst.
Lees meer ...
Nachoem Wijnberg: langzaam en zacht
Wat is langzaam en zacht? Op deze vage en wat melancholieke vraag, opgeroepen door de titel van Nachoem Wijnbergs bundel, is in het gedicht lang lichte avond een even vaag en onbestemd antwoord te vinden
Lees meer ...
Rutger Kopland: Niet omdat er antwoorden zijn.
Rutger Kopland, OVER HET VERLANGEN NAAR EEN SIGARET. Het was beslist fijner in Nederland toen er nog otters waren en de kalfjes vrolijk bij hun moeder in de wei dartelden. Voor een cent kon je een pepermuntje kopen en 's avonds kon je nog over straat.
Lees meer ...
Mustafa Stitou: ijs voor mevrouw Schopenhauer.
Grappig is het vers, waarin de dichter ijs op een 'Zorgbeurs' staat te verkopen en dan als klant ene mevrouw Schopenhauer treft. Iemand die de naam heeft van zo'n somber denker, bestelt natuurlijk het zure en licht bittere citroenijs
Lees meer ...
Gottfried Benn: poetisch snijden in een lijk. Gedichten en biografie.
Op 7 juli 1956, om 8 uur in de ochtend, stierf Gottfried Benn. De zon stond al hoog en scheen fel naar binnen. Twee maanden eerder was de aan gewrichtskanker bezweken dichter reeds figuurlijk in het zonnetje gezet. De misantroop werd toen zeventig en men
Lees meer ...
Lucebert. Zwieren met de sletpop van de rotzak.
Lucebert is vanaf het begin een grimmig dichter geweest en hij is er in al die tijd niet vrolijker op geworden; "de uitgestoken hand zal ons eerst bedriegen dan bedreigen" heet het
Lees meer ...
Vroman en de poezie: Zwaar dreunt het denken op het leven
Leo Vroman, bioloog en dichter, heeft zinnen herhaaldelijk vergeleken met eiwit-ketens. Maar wie zijn poezie leest is geneigd taal eerder op te vatten als een Ierse pub bij sluitingstijd. Straalbezopen haken de woorden zich aan elkaar vast en zwalkend ga
Lees meer ...
Willem Jan Otten: een dakraam in de hemel.
Welkom eerste zinnen!' Aldus begint uitnodigend het eerste vers van Willem Jan Ottens nieuwe dichtbundel. H
Lees meer ...
Pope's Essay on Man: zoals het is, is het goed.
Net als Laurence Sterne leed Alexander Pope aan de tering. Maar bij hem werd op jeugdige leeftijd het ruggenmerg aangetast, zodat hij een bochel kreeg, niet meer groeide en een corset moest dragen. In de weinig zachtzinnige polemieken van zijn tijd heette
Lees meer ...
Grunberg: slechte sex leidt soms tot goede poezie
'Toekomst is een vliegtuig dat vertraagd is'; Poeziebespreking in NRC Handelsblad van Arnon Grunbergs 'Liefde is business' en Serge van Duijnhovens 'Obiit in orbit'
Lees meer ...
H.C. ten Berge, Oesters & gestoofde pot.
Wie het de laatste tijd niet meer zo goed kan volgen in de Nederlandse poezie mag opgelucht ademhalen. Er is weer een nieuwe H.C. ten Berge. Ten Berge was in de jaren zeventig en tachtig een toonaangevend dichter. Acht jaar geleden echter bundelde hij zij
Lees meer ...
Huub Beurskens: Aangod en de afmens
Gedichten van Huub Beurskens: van zomerlicht sprankelende spikkelingen
Lees meer ...
H.H. ter Balkt tussen Normaal en Hoelderlin
Er zijn de laatste jaren steeds meer dichters die op niemand lijken. Maar het meest op niemand lijkt H.H. ter Balkt. Hooguit heeft hij wat ...
Lees meer ...
Filosofie
Diderot: Minnaressen, geldnood en vriendschap met de tsarina
Diderot werd, terecht, verdacht van twee schandaalverwekkende anonieme publicaties, de Pensees philosophiques (1746) en Les bijoux indiscrets (1748). Dat laatste boek was een roman waarin een magische ring de vrouwelijke geslachtsdelen van een gezelschap
Lees meer ...
Hoe Fransen over Duitsers denken
Nu de Britten van Europa wegdrijven in winters gekrakeel richt het oude continent zich noodgedwongen weer op zichzelf. En in het herformuleren van wat Europa is staat de Frans-Duitse as onvermijdelijk centraal. Want het DNA van de Europese gedachte schuil
Lees meer ...
Arthur Danto & David Joselit. Art after the end of art
Danto komt in zijn werk telkens terug op de Brillo Boxes van Andy Warhol. Toen hij die door Warhol opgestapelde zeepdozen in 1964 voor het eerst zag, besefte hij dat het in de kunst voortaan om iets anders ging dan het afbeelden van de werkelijkheid
Lees meer ...
Beate Roessler: Autonomie. Een essay over het vervulde leven
'Autonomie' schetst een breed overzicht van discussies in de vakfilosofie zonder schools te worden. De gedetailleerde discussie bewaart de schrijver zoveel mogelijk voor de eindnoten. Verder ...
Lees meer ...
Lamettrie: eet, drink, slaap, snurk en droom. Boekbespreking de Volkskrant 9 juli 2016
Lamettrie (1709-1751) was een Franse legerarts en een filosoof. In dat eerste beroep was zijn specialiteit de genezing van geslachtsziekten, in het tweede de provocatie. Eet, drink, slaap, snurk en droom, schreef hij en prompt werd zijn boek verboden..
Lees meer ...
Ludwig Wittgenstein. Bewijs dat hier geen neushoorn is! Prachtige biografie.
In de zomer van 1935 bezocht Ludwig Wittgenstein de Russische ambassadeur in Londen, op voorspraak van de vermaarde econoom Keynes. Hij was van plan om met zijn vriend en leerling Francis Skinner in de Sovjet-Unie te gaan wonen en daar voortaan eenvoudige
Lees meer ...
Edmund Burke was voor behouden en corrigeren
Een handvol sprinkhanen aan de rand van een weiland maakt soms meer lawaai dan duizend daar liggende, vredig herkauwende koeien. Met dat geruststellende beeld zet de filosoof Edmund Burke de rumoerige Engelse aanhangers van de Franse Revolutie weg. Die re
Lees meer ...
Walter Benjamin. Een eeuwige balling sterft aan de grens.
Het leven van Benjamin is adembenemend, alleen al door de talloze coryfeeen met wie hij verkeerde. Hij volgde met Heidegger college, en met Rilke. Hij raakte bevriend met de dadaist Hugo Ball en met de filosoof Ernst Bloch, met wie hij hasj rookte. Hij
Lees meer ...
De wrede wereld van Machiavelli
De machthebbers in de Italiaanse renaissance handhaafden zich door geweld. Een nieuw boek zet Machiavelli neer als ideale schoonzoon, maar hij bewonderde de broedermoordenaars.
Lees meer ...
Roger Scruton: ware schoonheid van vroeger
Roger Scrutons boek 'Schoonheid' is een conservatief pamflet over kunst dat het in tijden van populisme goed doet en daarom des te gemakzuchtiger. Goed geschreven geborneerdheid.
Lees meer ...
Patricia de Martelaere (red.) over scepticisme
Vaak wordt beweerd dat filosofie ontstaat uit verwondering. Maar twee andere ingredienten zijn veel belangrijker: fosfor en scepsis. De grote rol van fosfor is sinds vorige eeuw bekend, toen de Nederlandse filosoof Moleschott
Lees meer ...
Arnold Heumakers over de esthetische revolutie
Zo gauw we het over kunst hebben, er iets aan beleven of het maken, worden we als marionetten door de romantici bewogen. Van boze blogger tot professor in de kunstgeschiedenis en van kunstjournalist tot webdesigner, van dichter tot gedrogeerd bezoeker op
Lees meer ...
Opnieuw het geval Nietzsche
Temidden van gruwelen in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog deden zich wonderlijke ogenblikken van verbroedering voor. Zo kon men de latere dichter en kunsthistoricus Herbert Read eens in geanimeerd gesprek aantreffen met een krijgsgevangen gemaa
Lees meer ...
Aukje van Rooden: heldere analyse, abstracte oplossing
Vergeleken met de hysterische alarmbellen en sirenes waarmee de economische, ecologische en politieke crises van de eenentwintigste eeuw werden ingeleid, klinkt het gestage gelui van de doodsklok van de literatuur bijna geruststellend
Lees meer ...
Habermas en het publieke domein
Niet echt sexy, die titel. En ook andere boektitels van de Duitse filosoof Jurgen Habermas (1929) zijn in beton gegoten. Alsof hij het erom doet, denk je na lezing van De structuurverandering van het publieke domein, zijn officiele debuut uit 1962
Lees meer ...
Hegel en de wilde jaren van de filosofie
Hegels revolutionaire gezindheid, vrijheidsliefde en gedweep met Rousseau kunnen verbazing wekken. In 1831 sterft de beroemde filosoof immers als vertegenwoordiger en gunsteling van de Pruisische staat en als een toonbeeld van politiek en filo
Lees meer ...
Nietzsche onderzocht en vertaald. Hamer, worst en slaapmuts.
De Turijnse kioskhouder Fino maakte zich al een tijdje zorgen over het vreemde gedrag van de Duitse professor Nietzsche, aan wie hij een kamertje verhuurde. Toen de fervente wandelaar hem verzocht, zijn kamer als tempel in te richten, met
Lees meer ...
Vragen die moeilijk te verteren zijn
Food Philosophy is een Amerikaans boek; als er al eens concreet iets op tafel verschijnt is het een hamburger, een donut of de kalkoen bij Thanksgiving. Dat illustreert onbedoeld iets wat Kaplan zijdelings aanroert, namelijk hoezeer de culturele achtergro
Lees meer ...
Bertrand Russell. Verdwaald in het moeras van idee en feit. Ray Monks biografie
Russells leven leent zich bij uitstek voor een meeslepende biografie. Hij schreef een veelzijdig werk, uiteenlopend van technische filosofie tot politieke pamfletten en fictie, hij was aristocraat en anti-militarist, raakte verschillende keren in
Lees meer ...
Johann Gottlieb Fichte, het denken van een arme huisleraar
In 1790 vroeg een student aan de berooide huisleraar Johann Gottlieb Fichte hem tegen betaling het wijsgerig werk van Kant uit te leggen. Fichte stortte zich dus op Kants juist voltooide drie Kritieken
Lees meer ...
Henri Bergson vertaald. Hoe het lachen ons vergaat.
Bij de nadenkende medemens geniet lachen niet veel aanzien. Maar Henri Bergson neemt als een van de weinige filosofen het lachen serieus.
Lees meer ...
Antisemitisme
Waar filosofen polemiseren, doet het verstand vaak een stapje terug. Dat kan de wijsbegeerte nog wel eens tot voordeel strekken, met al haar abstractie, redelijkheid en theorievorming. Vanuit die gedachte stelde de Schelling-kenner Steffen Dietzsch een bl
Lees meer ...
Het is oud of het is contemporary art.
Kunstenaars kunnen ons bewust maken van de positie waarin de blik van de ander je dwingt. Zo poseerde Cindy Sherman in haar Untitled Film Stills als huisvrouw, maitresse of highschool girl. Het verzet tegen de door anderen opgelegde eigen identiteit begin
Lees meer ...
Jerrold Seigel: ik, mijzelf en mij. Een filosofische geschiedenis van het zelf.
Ik, mijzelf en mij. Jerrold Seigel: The Idea of the Self. Thought and Experience in Western Europe since the Seventeenth Century. Niets is meer heilig, behalve het individu. Want als ...
Lees meer ...
Diderot en Voltaire over Nederland: Holland in verlichte ogen
Diderots informatie over Scheveningen bestaat voor de helft uit het gebruik aldaar, bij zwaar weer olie op de golven te gieten, waarbij plantaardige olie de voorkeur heeft boven dierlijke vetten
Lees meer ...
Safranski over de Romantiek: met een glas wijn in de hand het slagveld op.
Ga toch scheep, filosofen! roept Nietzsche ergens uit en dat is wat Ruediger Safranski in zijn onlangs verschenen boek letterlijk Johann Gottfried Herder laat doen. Meteen... Recensie van Safransk's: Romantik. Eine deutsche Affaere.
Lees meer ...
Antichrist en Afgodenschemering
Is Nietzsche een klassiek denker? Zo ziet hij er wel uit: de ernstige blik en de haargroei op zijn gezicht in de vorm van zware wenkbrauwen en een indrukwekkende snor zijn geknipt voor die rol. Beter dan de aanblik van Immanuel Kant, die veel wegheeft van
Lees meer ...
Machiavelli. Een Florentijn verscheurd tussen eerzucht en eenzaamheid.
Elke tijd heeft zijn eigen vergif. De gifbeker van Sokrates was uit dollekervel bereid, Indianen uit het Amazonegebied gebruikten op hun pijlen het nu nog in de geneeskunde toegepaste curare (wurali) en het geslacht van de Borgia's bediende zich van
Lees meer ...
Seneca. Wijsheden van een rijkaard.
Het aforisme is een riskant genre. Het lijkt diepzinnig, maar spat meestal als een zeepbel uit elkaar. Zo schrijft Seneca in De weg naar wijsheid: Een misdadiger heeft soms geluk
Lees meer ...
Arthur Danto: kunst uit een zeepdoos
Wat is kunst? Zo'n vraag raakt je voluit in het gezicht. Niet als een vuist, maar als opspattende modder. Drie filosofen over een vraag die ons toch niet loslaat.
Lees meer ...
Wijsheid als voorgerecht. Proefschrift over voorwoorden.
Gadamer vond het onvoorstelbaar dat iemand schreef zonder begrepen te willen worden, terwijl Derrida meende dat je het abnormale of het onzegbare uitsloot, wanneer wederzijds begrip centraal staat. In die laatste opvatting staat filosofie dicht bij litera
Lees meer ...
Thomas More: Het verleden van Utopia
De reiziger van wie wij het verslag vernemen over de ideale samenleving op het verre eiland Utopia (Nergens), heet Raphael Hythlodaeus, wat vrij vertaald zoiets als Raphael de kletsmajoor betekent
Lees meer ...
Coornhert
Coornhert raadde de overheid aan dwangarbeid in te stellen als roeien op de galeien en graafwerk in de duinen of bij droogmakerijen. Ook dienden er gevangenissen te komen waarin leeglopers en schurken een ambacht moesten uitoefenen; spelden maken, vlech
Lees meer ...
Voltaire: een nieuwe biografie van Ian Davidson
Voltaire was een genereuze man. Toen hij bij een weinig doordachte uitgifte van staatsobligaties zijn slag had geslagen, mocht menigeen in zijn puissante rijkdom delen...
Lees meer ...
Friedrich Nietzsche: nalatenschap
De uitstekend vertaalde Nagelaten fragmenten zijn niet het eigenlijke hoofdwerk, maar wel een laboratorium, een atelier, een biografie, een encephalogram, een vuilnisvat en een schatkist. Als we niet oppassen
Lees meer ...
Vossius en Hugo de Groot
Op de leeftijd waarop nu jongens en meisjes voor het eerst op een brommer mogen rijden had de in 1583 geboren Hugo de Groot al het een en ander achter de rug. Vanaf zijn achtste schreef hij poezie in het latijn, op zijn elfde begon hij een letterenstud
Lees meer ...
John Armstrong over kunst: wereldvreemde of verdwenen schoonheid.
In de Don Quichotte vertelt Sancho Panza hoe twee verwanten van hem eens gevraagd werd, om een mooie oude wijn te proeven. De eerste was enthousiast, maar herkende
Lees meer ...
Joke Hermsen: pleidooi voor enthousiasme en voorspelbare kritiek
In Kairos. Een nieuwe bevlogenheid houdt Joke Hermsen een pleidooi voor zoiets algemeens als enthousiasme: het onbevangen vermogen om ergens mee te beginnen. Dat pleidooi komt niet uit de lucht vallen. In haar bestseller Stil de tijd (2009) stelde ze ons
Lees meer ...
Isaiah Berlin's Mellon Lectures: de aardbeving van de Romantiek
In The Roots of Romanticism verdedigt de cultuurfilosoof en ideeenhistoricus Isaiah Berlin de these, dat de romantiek de grootste omwenteling in het denken en het leven van de westerse mens is geweest en dat alle veranderingen
Lees meer ...
Heideggers opportunisme en dat van zijn apologeet Ernst Nolte
Op 30 juni 1933, kort nadat de nazi's aan de macht waren gekomen, hield Heidegger als pas benoemd rector van de Universiteit van Freiburg een redevoering. Heidegger verscheen temidden van in zwart kostuum en uniform gestoken studenten in kniebroek
Lees meer ...
Schopenhauer en 2 boeken over ethiek
Arthur Schopenhauer moest lang op erkenning wachten. De filosofen uit zijn tijd liepen achter de overschatte Hegel aan en de geleerden aan de universiteit waren te afgunstig om zijn genie op waarde te schatten. Geleerden, klaagde de grote denker, bezien h
Lees meer ...
Bernard Mandevilles De wereld gaat aan deugd ten onder
Mandeville baarde destijds opzien met zijn onlangs in vertaling verschenen De fabel van de bijen. In het leerdicht waarmee deze opstellen beginnen legt hij uit, hoe rampzalig het zou zijn als iedereen eerlijk werd. Als je namelijk beter naar een bijenkorf
Lees meer ...
Erasmus als Nederlands denker. Over opvoeding en vrije wil
Behandel de was onmiddellijk wanneer zij nog zacht is, vorm de klei wanneer die nog vochtig is, vul een nieuwe kruik met de beste wijn, verf de wol wanneer hij nog wit van de voller komt en nog geen smetten heeft opgelopen.
Lees meer ...
Jean-Jacques Rousseau's Bekentenissen: goudeerlijk en onbetrouwbaar.
Dat Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) in de kookketel plaste van Mme Clot, was zeker een kwajongensstreek. Dat hij als leerjongen bij een graveur asperges begon te stelen, en appels en gereedschap, is onder het strenge regime van zijn meester ook wel begr
Lees meer ...
Voltaire en de Verlichting: de goden zelf zijn mans genoeg.
Zelfmoordenaars sterven meest anoniem, al hebben we natuurlijk Socrates en Herman Brood. Nog zo'n uitzondering was Calas, wiens aanvankelijk weinig heroische zelfdoding door een bizarre samenloop van omstandigheden uitliep op
Lees meer ...
Overig
Tijdelijk afscheid van het korset.
Amelia Rauser beschrijft in The Age of Undress hoe vrouwen uit de hogere kringen zich aan het eind van de achttiende eeuw in danszalen, theaters en salons als levende standbeelden begonnen te vertonen met lange, los vallende witte gewaden. Die waren
Lees meer ...
E.T.A. Hoffmann. Een hang naar liederlijkheid.
Het Duitse genie E.T.A. Hoffmann (1776-1822) is het toonbeeld van een romantisch kunstenaar: een leven vol drank, conflicten, goklust, affaires, ballingschap, roem en schandalen, naast een aanvankelijk moeizame carriere als jurist en
Lees meer ...
50 jaar Woodstock: love, peace, rain & drugs
Het hoosde van de regen. Er was niet genoeg te eten, mensen graasden als een oudtestamentische sprinkhanenzwerm rauwe mais van de velden. Er waren veel te weinig toiletten voor de meer dan 400.000 bezoekers. De stroomkabels kwamen bloot te liggen. Onder h
Lees meer ...
Heinrich Heine. Idealist zonder ideologie
Toen Heinrich Heine tien jaar in Parijs woonde, vergiftigde hij de papegaai van zijn vrouw. Eindelijk zou de doodzieke schrijver verlost zijn van het gekrijs, en thuis de aandacht krijgen die tot dusverre naar die rotvogel was uitgegaan...
Lees meer ...
Durf toch drab te drinken. Geschiedenis van het koffiehuis.
Koffie is het bloed van de politiek. Dit spul, zo wisten de eerste Europese koffiedrinkers te melden, is zwart als inkt en heeft de smaak van roet, maar zij scherpt de geest en brengt mensen in gesprek over de publieke zaak. Samuel Johnson definieerde het
Lees meer ...
Revolutiejaar 1968. Overal opstand tegen alles. Mark Kurlansky en Kristin Ross
Toen de Amerikaanse presidentskandidaat Robert Kennedy in 1968 de dichter Jevtoesjenko ontmoette en een toost wilde uitbrengen, stond de Rus erop volgens goed gebruik de glazen stuk te smijten. Maar Kennedy vond ze te duur en...
Lees meer ...
Rebecca Solnit en Ton Lemaire: wandelen als protest
Bij hun mooie brede geschiedenis van lopen en wandelen wil je niet alleen het goede nieuws. Het onderwerp is oeverloos dus dat de wandelende tak onbesproken blijft valt te billijken. Maar Lemaire besteedt twee zinnen en Solnit geen enkele aan de ontelbare
Lees meer ...
Laurence Sterne: en pakt het meisje bij haar...
De Sentimental Journey van Sterne is geen Tristam Shandy, maar het is ook behoorlijk geschift. Er komen geen geheel zwarte of witte bladzijden en rare opsommingen in voor, er verschijnt slechts 1 afbeelding in, van des schrijvers familiewapen met een
Lees meer ...
Hoe Luther het licht zag
Christelijke naastenliefde is niet het eerste waar je bij Luther aan denkt. Toen de Duitse boeren in opstand kwamen in het revolutionaire klimaat dat hij zelf had helpen veroorzaken, noemde hij ze dolle honden. Hij riep op hen tegen de grond te slaan, te
Lees meer ...
Houellebecqs Schopenhauer
De meest opvallende denker in Houellebecqs oeuvre is Arthur Schopenhauer en gezien zijn mismoedige inschatting van de menselijke soort hoeft dat niet te verbazen. Voor de mooi formulerende Schopenhauer is leven immers lijden en zi
Lees meer ...
Duurzaam geworstel
Weinigen bekruipt, zo gok ik, een schuldgevoel bij het doortrekken, maar in de tijd dat het water-gespoelde toilet in opkomst was lag dat soms nog anders. Zo maakte de Engelse reiziger en landbouwdeskundige Arthur Young (1741-1820) zich zorgen over het ma
Lees meer ...
Umberto Eco: laatste adem
Anders dan we denken kennen we romanfiguren vaak beter dan echte mensen die we kunnen zien, stelt Umbert Eco. En het gekke is dat we de zelfmoord van Hitler in principe kunnen betwisten, maar die van Tolstois Anna Karenina niet.
Lees meer ...
We kiezen keihard het goedkoopste vlees
Dieren zijn overal. Onder de vloer, boven onze systeemplafonds, op tafel en in het riool, verwerkt tot kleding en gekoesterd als huisdier, in bos en boek, in porno, politiek en sport, op stal en op straat, ter land, ter zee en in de lucht. Ook uit het nie
Lees meer ...
Bas Heijne's Verlichting uit Zwanenburg
Goed dat Bas Heijne het moralisme niet schuwt, want een columnist zonder moraal is als een tennisspeler zonder racket; die maakt louter loze, potsierlijke gebaren. Tegelijk is de column om deze reden een lastig genre, want wie ben je als columnist om
Lees meer ...
Rineke Dijkstra: huilen van het lachen (film)
Hartverscheurend zonder sentimenteel te worden, als Dijkstras fotos, poetisch, net als de haast bezwerende teksten: I can see a woman crying / I can see a woman and different colours / I can see lots of bright colours / etc.
Lees meer ...
Paul Valery. Gemopper op romans.
Als jong dichter mocht ik een keer iets voorlezen op de radio. Mooi hoor, zei de presentator, alleen, wat betekent het? Ik begon te stamelen en het was ook nog eens live. Had ik toen Valery gelezen, dan had ik me eruit gered. Je geeft toch ook geen samen
Lees meer ...
Tocqueville: eigenlijk was de revolutie overbodig
Bij de belangstelling in conservatieve kring voor denkers als Burke en Tocqueville kunnen we niet om de vraag naar de actualiteit heen. Tocqueville is geen reactionair
Lees meer ...
Gullivers reizen: Mensen zijn nog erger dan Yahoos.
Een mensenvriend kun je Swift niet noemen als je De reizen van Gulliver uit hebt. Enige afstand tot de bewoners van zijn eigen land was hem althans niet vreemd. In de verre streken waar de titelheld aanspoelt valt een vergelijking met de wezens die daar l
Lees meer ...
The Secret Life of Pets (film)
Precies, als de kat van huis is, dansen de muizen, al is de kat hier de mens en zijn die muizen een zootje bij elkaar geraapte beesten uit de buurt, waaronder zelfs een gemeen zwerfvarken dat is afgedankt door een tattooshop toen zijn huid te vol stond me
Lees meer ...
Milan Kundera. Essays
Kunderas waardering voor zichzelf blijkt uit zijn Dialoog over Rabelais en de misomuizen, dat geen dialoog is, maar een interview met de criticus Guy Scapetta. Die zelfingenomenheid wordt gelukkig geregeld verdrongen door oprecht enthousiasme voor andere
Lees meer ...
De bluf van een geestige stilist
Naast tijdloze stukken over De Gaulle en de identiteit van Frankrijk biedt de nieuwe bundel van historicus Wesseling essays over wijn, kaas, Karel van het Reve, maar ook veel minder aangename feiten
Lees meer ...
Goethe: lakei van de hertog.
Wanneer Goethe (1749-1832) op zijn zevende hoort roddelen dat zijn vader een bastaard is, begint hij in plaats van zich daarvoor te schamen meteen te fantaseren over zijn adellijke afkomst. Dat aangeboren gevoel van superioriteit tekent zijn persoonlijkhe
Lees meer ...
Vico: een toespraak
Er zijn nogal wat hoogleraren, die nooit aan hun inaugurele rede toekomen. Dat ging vroeger wel anders. De Napolitaanse professor Giambattista Vico (1688 - 1744) werd zelfs geacht elk jaar zo'n toespraak te houden
Lees meer ...
Jacob Burckhardt. Rake uitspraken over het verleden, maar waar slaat het op?
Burckhardt komt met rake uitspraken over de geschiedenis. De juiste man wordt niet opgepakt, schrijft hij, omdat niemand hem nog kent. Of: In crises slaat exces het snelst in gehoorzaamheid om en vice versa. Zo is het, denk je, maar waar slaat het op?
Lees meer ...
Geschiedenis van de eenzaamheid
Zowel Fay Bound Alberti als Davind Vincent noemen eenzaamheid een epidemie, een verontrustend slordige constatering want als iets niet besmettelijk is, is het wel afzondering. Beiden maken zich daarnaast aan academisch imponeergedrag schuldig door een eno
Lees meer ...
Alessandro Baricco's kokette melancholie
Bij Over de methode van Descartes schrijft deze Alain de Botton van de Italiaanse literatuur dat de inhoud heus niet zo belangrijk is: het kan ook gelezen worden puur vanwege het plezier in de schoonheid.
Lees meer ...
De dagelijkse danse macabre in media en politiek
Wie niet op tv komt bestaat niet. En al helemaal niet in de politiek. De minister-president kan het zich veroorloven te weigeren en de vicepresident van de Raad van State. Dan heb je het wel een beetje gehad, aldus Tijs van den Brink, die met Andries Knev
Lees meer ...
Uit de kist: Hugo de Groot
Een ontsnapping per helikopter is altijd spectaculair maar de beroemdste vlucht uit de geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen blijft vooralsnog die per boekenkist van Hugo de Groot. Het is tekenend voor de geleerdheid van deze veelzijdige bondge
Lees meer ...
Dostojevski's ondergrondse: zuurpruim keert zich tegen de redelijkheid.
Ik ben een zieke man ... Ik ben een boze man... Hier is geen schelm aan het woord, maar een even irritante als kwaadaardige idioot die zijn kop niet houdt. Toch blijf je luisteren, als bij een schreeuwende gek in de tram, nieuwsgierig en met de hand o
Lees meer ...
Safranski over Friedrich Schiller
De bloedige twintigste eeuw heeft veel vermorzeld. Ook de Duitse klassieken, ooit een toonbeeld van beschaving, verdwenen onder het tapijt van de geschiedenis...
Lees meer ...
Joris van Casteren over Lelystad: briljante combinatie van roman en pamflet
In de klas spelen de kinderen een vredesconferentie tussen Amerika en de Sovjet-Unie na. Totdat iemand naar het raam rent waaronder de brandweer een fikkende prullenmand staat te blussen. Die is net in de pauze door diezelfde kinderen aangestoken.
Lees meer ...
Serge Linares. Het woord is beeld geworden. Ecrivains / Artistes. La tentation plastique.
We worden met steeds meer thema's om de oren geslagen. Het is nu het Jaar van de Chemie, het Jaar van het Bos, het Jaar van de Vleermuis en het Jaar van de Boerenzwaluw (want de concurrentie is hard op het platteland, zo leerden we al van Boer zoekt vro
Lees meer ...
Jos Joosten: kruistocht tegen foute schrijfsters
De drogreden van de stroman: je maakt een karikatuur van iemands redenering zodat je hem kunt afserveren. En het ad hominem argument: op de man spelen. Het zijn de favoriete wapens van Jos Joosten.
Lees meer ...
Veilig op de vlucht. Joost Zwagerman en het verlangen te verdwijnen
Joost Zwagerman vierde het verschijnen van De buitenvrouw (1994) met een etentje op de Amsterdamse soci??teit De Kring. Na afloop ging het gezelschap nog wat dansen in het ernaast gelegen Palladium, waar je destijds geregeld een speler van Ajax aan kon tr
Lees meer ...
Catherine Belsey en Paul Claes over literatuur: plagiaat, illusie, pastiche.
Echo's echo's is een update van de versie uit 1988 en zou daarom best Echo's echo's echo's kunnen heten. Kennelijk ging dat uitgever of schrijver te ver. Het is meer een leerboek dan een betoog: het staat vol opsommingen en indelingen van hoe l
Lees meer ...
Ik Jan Fabre
Op een glanzende, bronzen schildpad van zeven bij vijf meter zit Jan Fabre, onberispelijk in brons gegoten, schaal 1 op1. Een opvallend zelfportret mag je wel zeggen. Het heet Searching for Utopia en de begeleidende tekst meldt keurig dat het naar het Uto
Lees meer ...
Museum misere in 2003
Natuurlijk. De gemeente heeft het gedaan. En die populisten van de LPF. Het publiek in de Randstad heeft het nakijken. Waar elders wel de geslaagde verbouwing van het Van Abbe Museum plaatsvond, die mooi aansluit op de prachtige nieuwe musea in Groningen
Lees meer ...
Dantes hel: Tranen tot aan de bilspleet
Als Dante in de Achtste Hellekring afdaalt, ziet hij de gedoemde zielen van de slijmerds rondwaren. Zij zijn in excrementen ondergedompeld en krabben onder luid gesnuif de drek van hun lijf
Lees meer ...
Jon Savage: liever tiener. Teenage. The Creation of Youth.
De gekte bereikte een hoogtepunt toen Frank Sinatra in mei 1943 in Paramount op Times Square optrad. Onder het gegil van uitzinnige pubers werden niet alleen rozen het toneel opgesmeten: The Voice kreeg nu ook een regen van panties en beha's over zich
Lees meer ...
Noel Carroll, een pleidooi voor kunstkritiek
In een steeds onoverzichtelijker aanbod van toneel, concerten, speelfilms, opera, cabaret, romans, dans, poezie en documentaires neemt de roep om het scheppen van orde toe. En dan gaat het niet louter om consumenteninformatie en
Lees meer ...
Robinson Crusoe: een plankje uit de boom hakken kost weken.
Wanhopig spoelt deze held aan op een eiland, zijn makkers dood; moederziel alleen in een grote stille wereld; verstoken van voedsel; zonder enige beschutting tegen storm, regen en felle zon, wilde of giftige dieren en wie weet kannibalen. Hij braakt zout
Lees meer ...
Ronald van Kesterens hoog opgetaste materiaal over de hunkering naar de Middeleeuwen
Ronald van Kesterens Het verlangen naar de Middeleeuwen. De verbeelding van een historische passie.
Lees meer ...
McDonalds The Death of the critic
De toneelschrijver Brendan Behan vergeleek critici eens met de gecastreerde eunuchs van een harem; ze weten hoe het gedaan wordt, ze zien het elke dag gebeuren, maar ze zijn niet in staat het zelf te doen.
Lees meer ...
Dalrymples afrekening met foute dichters en valse profeten
Theodore Dalrymple: Profeten en charlatans. Hoe schrijvers de wereld laten zien.
Lees meer ...
Kees Fens: Goede en minder goede jaren
1974 was een beroerd wijnjaar en ook de stukken van Kees Fens hielden dat jaar niet over als je af mag gaan op de zojuist van hem verschenen bloemlezing. In De hemel is naar beneden gekomen staat een keuze uit de recensies
Lees meer ...
Marcel Moering in de hel van Assen
In Dis, de lang verwachte grote roman van Marcel Moring, keren de onophoudelijke slagregens uit Dantes hellekringen terug, de verwrongen types die zich op de stroom laten meevoeren, de geur van geschroeid vlees bij de shoarmatenten, zompige modderpoelen,
Lees meer ...
Goethe: in Rome heb ik mijzelf gevonden. Tijdens het reizen ontdekt hij de Romantiek
Wat een levenslust, en wat een gretigheid. Menigeen zal na een dag reizen eerst zijn koffers uit willen pakken, een bad nemen en iets willen drinken, zeker na tien of twaalf uur gehobbel in een koets over de slechte wegen van de achttiende eeuw. Zo niet G
Lees meer ...